TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasTGRH - w sprawie czo?gu T-34/76 z Westerplatte

        Przedstawiamy do Pa?stwa wiadomo?ci wniosek skierowany do Wojewody Pomorskiego o udost?pnienie informacji publicznej, ktry zosta? z?o?ony przez Stowarzyszenie TGRH w dniu 28 sierpnia 2007r. Wniosek z?o?yli?my na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z p?n. zm.). ?ywimy nadziej?, ?e wszelkie niejasno?ci zwi?zane z wywozem czo?gu T-34/76 z Pomorza do woj. Lubuskiego nie pozostan? bez odpowiedzi.


P.S. - W dniu dzisiejszym, 28 VIII 2007 r., o godz. 10.00 osobi?cie spotkali?my si? i rozmawiali?my z p?k. ( w stanie spoczynku ) Anatolem Rosnowskim, ?o?nierzem 1. Brygady Pancernej im. Bohaterw Westerplatte, ktry wyrazi? swoje oburzenie oraz ?al odno?nie podejmowanej decyzji usuni?cia czo?gu z Wojewdztwa Pomorskiego. Pan Rosnowski rwnie? potwierdzi?, ?e czo?g ten jest jak najbardziej Brygadowy i dziwi go takie podej?cie do sprawy. Prosimy o pomoc w zapobie?eniu bezpowrotnej utraty z Wojewdztwa Pomorskiego tego warto?ciowego eksponatu - nie tylko techniki wojskowej.


WNIOSEK - plik do pobrania (724 bajtw)

opracowa?: Micha? Wierzbicki
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków