TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras



TGRH znw na srebrnym ekranie

        28 grudnia 2005 roku o godzinie 21.50 na TVP1 prezentowany by? film dokumentalny zatytu?owany „Bezpieka - pretorianie komunizmu” wed?ug scenariusza i w re?yserii Bogdana ?oszewskiego, przy realizacji ktrego pomaga?o nasze Stowarzyszenie.

Film jest nowoczesn? i opowiedzian? w niezwykle dynamiczny i nieszablonowy sposb histori? 49-cio letnich rz?dw „bezpieki” jako elementu sk?adowego PRL-owskiego pa?stwa.
Jest to tak naprawd? pierwsza prba przedstawienia w sposb syntetyczny i ca?o?ciowy bez watpienia mrocznego rozdzia?u w naszej historii, jakim by? aparat bezpiecze?stwa.
Sam film powsta? dzi?ki bilateralnemu porozumieniu zawartemu pomi?dzy TVP a Instytutem Pami?ci Narodowej w 2004 roku, co pozwoli?o wykorzysta? materia?y filmowe, a co najcenniejsze - filmy operacyjne S?u?by Bezpiecze?stwa.
Histori? bezpieki przedstawiaj? czo?owi historycy IPN, m.in.: prof. Andrzej Paczkowski, prof. Jerzy Eisler, dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan ?aryn, dr hab. Pawe? Machcewicz, dr S?awomir Cenckiewicz, Pawe? Piotrowski, Krzysztof Madej, Jacek Paw?owicz oraz dyrektorzy archiwum IPN: Bernadetta Gronek i Leszek Posto?owicz oraz zast?pca dyrektora aresztu ?ledczego w Gda?sku kpt. Waldemar Kowalski.
Nasze Stowarzyszenie wsp?pracowa?o bezpo?rednio z Panem Bogdanem ?oszewskim przy realizacji scen, ktre nagrywane by?y w Gda?skim Areszcie ?ledczym w czerwcu 2005 roku.
W filmie wykorzystano fragmenty, w ktrych rekonstruowali?my metody maltretowania wi??niw przez zarwno funkcjonariuszy UB jak i s?u?by wi?ziennej oraz sceny wykonania kary ?mierci.
Wsp?praca z ca?? ekip? telewizyjn? da?a nam wspania?? mo?liwo?? podejrzenia „od kuchni” filmowcw oraz metod ich pracy.
Film polecamy szczeglnie gor?co wszystkim zainteresowanym histori? PRL-u.

opracowa?: ojciec prowadz?cy
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków