TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaFilm 'Historia Roja' czyli w ziemi s?ycha? lepiej

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Kiedy na pocz?tku 2010 roku otrzymali?my propozycj? udzia?u w nowej produkcji TVP wszyscy byli zelektryzowani. Od dawna nie mia?a bowiem miejsca powa?na produkcja filmowa o tematyce „?o?nierzy Wykl?tych”. Oczywi?cie zgodzili?my si? bez namys?u. Re?yserem filmu jest Jerzy Zalewski. Tytu?owy bohater to dowdca jednego z najaktywniejszych oddzia?w NZW w powojennej Polsce.

G?wny bohater st. sier?. Mieczys?aw Dziemieszkiewicz PS „Rj” urodzi? si? 25 stycznia 1925 roku w Zagrobach, pow. ?om?a. W czasie okupacji niemieckiej zaanga?owany w dzia?alno?? konspiracyjn?, cz?onek NZW. Wiosn? 1945 r. Mieczys?aw Dziemieszkiewicz zosta? wcielony do 1. zapasowego pp „ludowego” wojska w Warszawie, sk?d zbieg? i przedosta? si? na teren powiatu Ciechanw, gdzie dzia?a? jego brat Roman. Wst?pi? do oddzia?u partyzanckiego NSZ-NZW ppor. Mariana Kra?niewskiego „Burzy", gdzie przyj?? pseudonim „Rj”. Po licznych aresztowaniach w szeregach NZW Rj rozpoczyna w 1946 roku samodzieln? dzia?alno?? bojow?. Jego oddzia? bra? udzia? w wielu spektakularnych akcjach w tym w rozbrajaniu posterunkw MO i UB, rozbiciu wi?zienia w Pu?tusku oraz innych akcjach zbrojnych przeciwko komunistycznemu ustrojowi. Pomimo narastaj?cych problemw z uzbrojeniem oraz zaopatrzeniem „Rj” dzia?a? do kwietnia 1951 kiedy to poleg? w zasadzce w gospodarstwie w Burkackich we wsi Szyszki, przygotowanej przez ponad 200 funkcjonariuszy UBP i MO.

Z racji rozci?gni?tej akcji filmu plan zdj?ciowy trwa? z przerwami przez ca?y rok. Przez ten okres dane nam by?o wcieli? si? w kilka rl, od ?o?nierzy radzieckich, poprzez funkcjonariuszy KBW a na ?o?nierzach Roja ko?cz?c. Uczestnictwo w tym projekcie to dla nas ogromna frajda i z niecierpliwo?ci? czekamy na efekt ko?cowy. Na razie zapraszamy do obejrzenia trailera:


?rd?o:
http://podziemiezbrojne.blox.pl/

opracowa?: Malina
Galeria - zdjęć (21)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków