TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaVIII Urodziny TGRH Miechucino

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Jest taki jeden dzie? w roku, na ktry czeka si? z ut?sknieniem. Oczywi?cie nie mam na my?li pierwszego dnia wiosny czy „?wiatowego dnia bez stanika” (30 maja). Jak co roku w ostatni weekend marca obchodzimy najwi?ksze ?wi?to naszego Stowarzyszenia – Urodziny. W tym roku dane nam by?o obchodzi? 8 rocznice oficjalnego zarejestrowania naszej „bandy” mniej b?d? bardziej ze?wirowanych fanatykw „przebieranek”.

Niestety ze wzgl?dw niezale?nych od nas miejsce poprzednich urodzin by?o dla nas niedost?pne. Usilnie rozpocz?li?my wi?c poszukiwania nowej lokalizacji, gotowej na przybycie tak specyficznej ekipy jak? jest STGRH oraz ich rodziny.

Wybr pad? na gospodarstwo agroturystyczne w Miechucinie kolo Kartuz. Miejscwka by?a nam znana gdy? kilka miesi?cy wcze?niej nasz wielce zas?u?ony Krl Julian obchodzi? tam swoje ... hmmm „nie wa?ne ktre” urodziny.

Jak co roku obchody rozpocz??y si? w pi?tkowy wieczr kiedy to wi?kszo?? sk?adu zjecha?a si? z r?nych zak?tkw polski. Oczywi?cie wieczr min?? w i?cie kulturalnej atmosferze przy akompaniamencie muzyki powa?nej oraz klasykw lat 20-tych. Warto wspomnie?, ?e motywem mundurowym tego wieczoru by? Freestyle. Tak wiec ka?dy mia? okazje zaprezentowa? si? w stroju, w ktry normalnie nie ma okazji si? ubra?. Trzeba nadmieni? ?e inwencja twrcza kilku osb by?a powalaj?ca. Nie mniej jednak nale?y przyzna? ?e wieczr by? niezapomniany. Mi szczeglnie utkwi?a w pami?ci s?awetna „Regina”, ktra w po??czeniu z kolorow? wizualizacj? stworzy?a niezapomniany klimat.

Sobotni poranek rozpocz?? si? dla wielu z nas „po po?udniu”. Nie mniej jednej z racji pi?knej pogody wszyscy wybrali?my si? na spacer po okolicznym lesie. Pomimo ma?ych problemw z orientacj? (czytaj problemw z okre?leniem kierunku p?noc na GPS-ie) wszystkim uda?o si? pr?dzej czy p?niej trafi? do gospodarstwa.

Kolejnym punktem dnia by?o Walne Zebranie Cz?onkw Stowarzyszenia. Jak co roku debatowali?my nad wieloma wa?nymi dla naszego Stowarzyszenia sprawami. Mi?dzy innymi postanowili?my uhonorowa? naszego koleg? Micha?a Wierzbickiego statusem Cz?onka Honorowego TGRH.

Po obradach przysz?a oczywi?cie pora na przygotowania do urodzin. Wszyscy zabrali si? za ustawienia sto?w, talerzy itp. Tutaj ogromne podzi?kowania nale?? si? dla Jacka za przygotowanie pysznego i obfitego jad?a oraz dla Katza za przywiezienie wiktua?w swoj? "mini" ci??arwk?. Po oficjalnym otwarciu urodzin zapad?a typowa przy suto zastawionym stole „cisza”. Wszyscy delektowali si? przygotowanymi przez Jacka i kucharki smako?ykami. Po kolacji przysz?a oczywi?cie pora na zabaw?. Tym razem musieli?my niestety zrezygnowa? z muzyki powa?nej i byli?my zmuszeni do zabawy przy nieco m?odszych kawa?kach (lata 30-te). Jak zwykle w tym gronie zabawa by?a przednia i wielu zapad?a mocno w pami?ci. Jak co roku balowali?my do wczesnych godzin porannych kiedy jako jedni z ostatnich udali?my si? z moja pierwsza ?ona na zas?u?ony spoczynek.

W niedziele nasta? najgorszy moment ka?dych urodzin – pakowanie si? i powrt do domu. Trzeba przyzna?, ?e jest to chyba jedyny impreza w naszym kalendarzu, gdzie ostatniego jej dnia ju? my?li si? o kolejnej. Za rok spotkamy si? po za 9, mam nadzieje, ?e w nie mniejszym sk?adzie.

W tym miejscu chcia?bym podzi?kowa? wszystkim, ktrzy przyczynili si? do og?u spraw organizacyjnych daj?c ca?ej bandzie okazj? do wsplnej zabawy.

Ogie?!!!

opracowa?: Malina
Galeria - zdjęć (11)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków