TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderTajemnice Kopal? w Pile - II Noc z archeologi? i histori? regionu

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         10 lipiec 2009, nadszed? ten d?ugo wyczekiwany dzie?. Rok temu po jak?e pami?tnej ulewie podczas pierwszej inscenizacji w Pile ?egnali?my si? z Wojtkiem Weyna s?owami „zobaczymy si? za rok, i to w jeszcze wi?kszym gronie”. I tak te? si? sta?o, o godzinie W wszyscy razem ze ?wierczyny wyruszyli?my z blisko dwukrotnie wi?kszymi si?ami w kierunku Pi?y.

Nastroje dopisywa?y do momentu gdy na niebie pojawi?y si? ciemne chmury, ka?dy obawia? si? powtrki z przed roku, kiedy to ulewny deszcz prawie przerwa? nasza inscenizacje. Na miejscu byli?my na umwion? godzinie 19.00, i kiedy wyruszyli?my z parkingu na miejsce kopalni na ma?y rekonesans, ku naszemu mi?emu zaskoczeniu naszym oczom w ukaza?y si? dwa wagoniki do wydobycia w?gla ( no, teraz to by?a ju? prawdziwa kopalnia) . Gdy tylko za?o?yli?my sowieckie mundury nadjecha? nasz przeciwnik Wermacht, a dok?adniej koledzy z Ariergardy. Wsplnie w dos?ownie par? chwil opracowali?my scenariusz no i do dzie?a.

Tak nam si? przynajmniej wydawa?o do momentu kiedy wr?czono nam torb?, w ktrej by? bochenek chleba, kasza kilka cebuli oraz dwie butelki ciemno s?omkowego napoju, jak si? ka?dy domy?la kolejnym naszym zadaniem by?o rozbicie obozu w miejscu kopalni, tu? przed publiczno?ci?. Organizatorzy trafili idealnie, poniewa? byli?my przed kolacj? a nasza bro? wymaga?a czyszczenia. Ca?a impreza rozpocz??a si? o godzinie 20.00, my po opr?nieniu naszych kocio?kw i manierek oraz konserwacji broni wycofali?my si? do lasu na nasze pozycje. W tym czasie wy?wietlony zosta? film pt. "Tucholski wrzesie? 1939" obrazuj?cy walk? obronn? wojsk polskich w Borach Tucholskich, Gostycynie i Pile a chwil? po zako?czeniu projekcji na teranie kopalni pojawi?y si? wojska niemieckie. To by? znak ?e zaraz si? zacznie decyduj?ce starcie o kopalni? w?gla brunatnego w Pile. ?o?nierze niemieccy wystawili dwch wartownikw na skraju lasu, i to w?a?nie by?o celem naszego zwiadu lecz nie wszystko posz?o po naszej my?li i jeden z wartownikw zd??y? zaalarmowa? reszt? stacjonuj?cego tam oddzia?u. Rozp?ta?a si? walka, po wymianie kilku strza?w pod os?on? lasu pad? rozkaz „Wpierjot” nie by?o odwrotu, wszyscy ruszyli?my do ataku. Niemcy zacz?li si? wycofywa? lecz dla nich by?o ju? za p?no, ostatnie niedobitki poleg?y w walce w r?cz. Zwyci?stwo!!! W tym momencie nast?pi?a prezentacja grup rekonstrukcyjnych oraz chwila dla widowni.

Z tego miejsca pragniemy bardzo podzi?kowa? stowarzyszeniu Buko za zaproszenie, jednak szczeglne podzi?kowania nale?? si? dla Pana Wojtka Wejny oraz jego ma??onki za go?cin? i nocleg. Pragniemy rwnie? podzi?kowa? stowarzyszeniu Ariergarda za to ?e byli dla nas tek wytrawnym przeciwnikiem.

opracowa?: Pawe?
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków