TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderШнейдемюль 14-02-1945

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         9-2-1945 przybywaj? oddzia?y naszej 47 armii pod Шнейдемюль spotka?em paru znajomych, po wytyczeniu miejsca odpoczynku i wydaniu prowiantu przywita?em towarzyszy broni . Ja wraz z Towarzyszami oblegamy Шнейдемюль od 28 stycznia. Co jaki? czas dochodz? posi?ki.

10-2-1945 s?ycha? wystrza?y naszej artylerii ca?y czas ostrzeliwuj? Шнейдемюль Niemcy broni? jej podobno dostali rozkaz Hitlera za ka?d? cen? broni? miasta . Ale i tak zniszczymy j? za Stalingrad. Razem z towarzyszami czy?cimy bro? i opowiadamy dawne czasy popijaj?c trunki zdobyczne. Czekamy!

11-2-1945 Nasi wal? ca?y czas w mi?dzy czasie nawo?uj?c Niemiaszkw do poddania si? lecz nie wiele to daje, my za to gramy im na organach Stalina. Шнейдемюль p?onie a my czekamy i opijamy spotkanie, rozprawiaj?c co b?dziemy robi? z niemieckimi pannami.

12-2-1945 Poruszenie w naszych oddzia?ach, nasz Tow. Dowdca wraz z Tow. dowdc? NKWD poinformowali nas o tym ?e jutro b?dziemy szturmowa? centrum miasta Шнейдемюль. Szykujemy si? do natarcia.

13-2-1945 godz. 7.00 zostaje nam wydany znikomy prowiant, amunicja i kubek spirytu dla odwagi. Przy wsparciu SU z dzia?em i ma?ego oddzia?u z mucho bjk? ruszamy w bj.

10.00 ruszamy ulicami Шнейдемюль mijamy zgliszcza i porzucony niemiecki sprz?t Tygrys, Pantera oraz inne pojazdy zniszczone przez naszych Towarzyszy. Niemcy gromadzili sprz?t z ca?ego frontu, mo?na tu znale?? wszystko . Nie wspomn? ile trupw le?y wok?, wida? po?wiecenie i desperacje w obro?cach Шнейдемюль .

Napotykamy pierwszy opr, o dziwo bez strza?u Niemiaszkom popsu? si? chyba pojazd na nasz widok. Pospiesznie zabrali jakie? skrzynki i uciekli ostrzeliwani przez naszych.

13.00 Nadszed? czas ataku na pozycje umocnione nie spodziewali?my si? takiego oporu Niemcw. Tow. dowdca wys?a? nas na Wilhelmstrae, jest tam punkt MG42 po 2 godz walki nie udaje si? nam zniszczy? punktu. Wycofali?my si?.

15.00 Ruszamy ponownie z Su, za?oga ?aduje pocisk za pociskiem lecz miedzy budynkami to nie takie ?atwe. Metr po metrze posuwamy si? naprzd. Volksstrum na nasz widok ucieka porzucaj?c pancerfausty! Dobry znak! Nagle b?ysk. Nasze SU dostaje, pojazd si? pali, z p?on?cego kolasa wyskakuje za?oga, niestety nie wszyscy. Kierowca zostaje! Okazuje si?, ?e Niemcy maj? schowanego niszczyciela czo?gw pomi?dzy budynkami. Jest tak dobrze zamaskowany, ?e nie mo?emy go zniszczy?. Nie wytrzymujemy naporu, tym bardziej ?e stracili?my Suni?. Tow. Dowdca wraz z dowdca NKWD nakazuj? aby przerzuci? si?y na skrzy?owanie Alte Bahnhofstrae i Adolf HitlerStrae. Tam atakuje Volksstrum ze zdwojon? si??.

18.00 Volksstrum strzela w nas Pancerfaustami. Nie wiadomo z sk?d padaj? strza?y. Germancy bron? ka?dego skrawka domu i ulicy, s? u siebie wiedza gdzie i sk?d uderzy? . Igor przyci?gn?? 45-tk?! Uderzamy ze zdwojon? si??. Dochodzimy do rzeki, opr coraz mniejszy. Czy?by koniec twierdzy ktra si? broni?a 2 tygodnie? Ku naszej rado?ci obrona za?amuje si? z ka?dym metrem. Bez problemu niszczymy punkty oporu jak by Niemcy nie mieli si?y do walki. Walki trwaj? jeszcze ca?? noc.

14.2.1945 Dochodzimy do lotniska gdzie le?y pe?no skrzy? z jedzeniem i amunicj?. Ca?y czas lata?y nad miastem ME i zaopatrywa?y Шнейдемюль. Nasi skoczyli do jedzenia jak zwierz?ta. Nic dziwnego u nas ci??ko z prowiantem. Oni mieli wszystko: kie?basy, sznapsy, koniaki. Zapasy na co najmniej miesi?c. Jednak ca?y ten wikt im si? nie przyda?, uciekli. P?niej dowiedzieli?my si? ze z 13 na14 lutego w ilo?ci 15 ty? zbrojnych Niemcy opu?cili Шнейдемюль .To koniec twierdzy. Zwyci?stwo!

Opracowa?: Bwerk45
Galeria - zdjęć (7)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków