TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaObchody wyzwolenia Chojnic

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Na pocz?tku stycznia 2009 nasza komrka wywiadu w 3BG donios?a o planowanych obchodach rocznicy wyzwolenia Chojnic. ?wiadomi kolejnego wyzwania ch?tnie zgodzili?my si? na udzia? w tej ciekawej imprezie tym bardziej, ?e mieli?my ju? raz okazj? go?ci? w Chojnicach i bardzo mi?o wspominamy t? wizyt? (prelekcja w O?rodku Wychowawczym dla Nieletnich).

Wyprawa rozpocz??a si? w pi?tek 29 stycznia na gdy?skim dworcu PKP. Grupa z Trjmiasta w sk?adzie Ernest, Iwan, Leszek i Malina pe?na zapa?u wyruszy?a w kierunku Chojnic. Po drodze do weso?ego towarzystwa do??czy? Towarzysz Kugel. Na miejscu zostali?my powitani przez Roberta Wajlonisa z 3BG po czym przemie?cili?my si? na miejsce spoczynku w szkole podstawowej gdzie czeka?a na nas reszta tej weso?ej gromady.

Oczywi?cie wieczr min?? w bardzo mi?ej atmosferze przy przys?owiowej „lampce wina”. Pomimo wielu prb infiltracji ze strony kolegw z 3GB uda?o nam si? zachowa? rewolucyjn? czujno??. Uda?o nam si? nawet zwerbowa? na potrzeby wywiadu tajnego wsp?pracownika ktrego z uwagi na natur? powierzonych zada? nie mog? tutaj wymieni?.

P?nym wieczorem do??czyli do nas koledzy z naszej „Sekcji Zachd” w tym ch?opaki z Pi?y. Nasze si?y znacznie si? powi?kszy?y. Tu niestety powsta?a ma?a luka w mojej pami?ci spowodowana najprawdopodobniej ogromnym zm?czeniem oraz zdradzieckim dzia?aniem obcych wywiadw.

Wczesnym rankiem rozpocz??y si? przygotowania do planowanych obchodw. Nie by?o to dla nas typowe zadanie poniewa? przysz?o nam wcieli? si? w postacie pierwszo-wojenne. Jak wiadomo nie ma rzeczy niemo?liwych wiec szybko umundurowali?my i wyposa?yli?my si? w sprz?t typowy dla armii pruskiej. Szczerze mwi?c porzeczka postawiona by?a bardzo wysoko gdy? dane nam by?o stan?? ramie w rami? z kolegami z 3 BG ktrym ta tematyka nie jest obca.

Obchody rozpocz??y si? od przemarszu wojsk Pruskich pod komenda kolegi Mizera z 3 BG na plac przed ratuszem. Tam nast?pi?o uroczyste opuszczenie niemieckiej flagi a tym samym przekazanie miasta w r?ce polskiej administracji, po czym wojska pruskie oraz ludno?? niemiecka wymaszerowa?y z miasta. Chojnice po ponad 100 latach zaborczej administracji znw by?y polskie!. Wsz?dzie wida? by?o wywieszone z okien polskie flagi. W mi?dzyczasie dwch lanserw (Iwan i Ernest) mieli zaszczyt pe?ni? wart? honorow? przy nowo ods?oni?tej tablicy pami?tkowej w ratuszu miejskim.

Kolejnym punktem programu by? przemarsz Polskich Wojsk Powsta?czych przez centrum miasta. Co ciekawe dane nam by?o zagra? rwnie? te role. Zaopatrzeni w wysokie, polskie rogatywki przemaszerowali?my kolejny raz, witani radosnymi okrzykami ju? jako Wojsko Polskie przez centrum miasta. Obchody zako?czy?y si? na placu przed ratuszem uroczystym apelem poleg?ych gdzie wymienieni zostali patrioci polegli w walce z zaborc? pruskim.

Musz? przyzna?, ?e by?o to dla nas bardzo mi?e do?wiadczenie, pewnego rodzaju odskocznia od typowych dzia?a? zwi?zanych z profilem naszej grupy. Dlatego chcia?bym podzi?kowa? kolegom z 3 Bastionu Grolmann za zaproszenie, go?cin? oraz ?wietn? zabaw?.

Ogie???!

opracowa?: Malina
Galeria - zdjęć (1)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków