TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Niech na ca?ym ?wiecie wojna, byle polska wie? zaciszna, byle polska wie? spokojnaPrace nad schronem

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W sobot? 6 grudnia 2008 roku przywdziali?my ubrania robocze, zeszli?my w podziemie i... tyle nas widziano.

W Gdyni Grabwku przy ul. Morskiej, nieopodal estakady Kwiatkowskiego, pod stacj? TOS-u mie?ci si? stary, przedwojenny schron o ktrym mo?ecie przeczyta? , mi?dzy innymi tutaj http://www.fortyfikacje.eksploracja.pl/fr_tos.htm .

Micha? Szafra?ski jest szefem Stowarzyszenia – Gdy?ski Klub Eksploracji Podziemnej. Wraz ze Swoimi kolegami zaprosi? nas do wsp?pracy przy czyszczeniu tego schronu, ktrym obecnie formalnie si? opiekuj?. Mieli?my skromne do?wiadczenie przy rewitalizacji schronu biernej obrony przeciwlotniczej w Gdyni Red?owie przy ul. Stryjskiej, st?d przyj?li?my wyzwanie jak „starzy wyjadacze”. Butnie weszli?my w czelu?? gdzie dochodzi?a wo? siarki i naraz umys? zm?ci?y straszliwe my?li. Zanim Micha? roz?wietli? izby, potkn?li?my si? kilka razy, ?e nie wspomn? o po?lizgach na niepewnym pod?o?u....., brakowa?o tylko wysokiego „C” z czyjego? gard?a. Pomieszczenia spore, mo?na rowerem je?dzi? ale czarne jak wn?trza kot?w!. Micha? przedstawi? plan prac na dzie? spotkania. Jedna z sze?ciu izb zosta?a elegancko wysprz?tana a ?ciany pomalowane. Zabrali?my si? za sprz?tanie s?siedniej. ?mieci, gruz, popalone deski, wszelkimi sposobami wynosili?my na zewn?trz i pakowali?my do podstawionego kontenera. Micha? wraz z kolegami za?atwili kontener na kilka dni. Specjalnie w tym celu!. A trzeba pami?ta?, ?e nikt Ich nie finansuje.

Praktycznie w kilkana?cie minut pomieszczenie zosta?o oczyszczone. W innym czeka?a na nas niespodzianka. Kto? do workw zla? niezu?yty cement, ktry zastyg? w ponad 100 kilogramowe brykiety. Uznali?my, ?e rozbijanie tych brykietw na mniejsze kawa?ki pi?ciokilogramowym m?otem, jest zbyt niebezpieczne w takim ma?ym pomieszczeniu. Sprbujem kula? i po schodach do gry ......... ojojoj! Syzyf mia? faktycznie ci??ki ?ywot!. Ale co tam Syzyf! By? sam i nie mia? wora brezentowego!. A tak, we trzech, po w?skich schodach wynie?li?my w kilkana?cie minut tuzin brykiecikw i potem – chyc – do kontenera!. Bu?ka z mas?em.

Kolejny problem to stare, zastane rygle drzwi...... . Pocz?tkowy plan zak?ada? rozbieranie, podgrzewanie, czyszczenie itp.... . Ale od czego jest m?oteczek. Delikatnie pukaj?c w pot??n? d?wigni?, to z jednej, to z drugiej ma?ki, rozruszali?my zasuwy w dwch drzwiach. Z jedn? walczyli?my wewn?trz schronu. Uderzaj?c m?otem, a hucza?o jak w ku?ni, d?wi?ki wzmacnia?a demoniczna akustyka. I tak z 1000 razy. Powoli, ale posz?o. Z drugiej strony, koledzy z GKEP jechali na ?opatach z zasypanymi schodami po?udniowego wej?cia. Kopanie by?o o tyle trudne, ?e piach by? ubity czasem i wzmocniony ro?linno?ci?.

W tak pot??nym wyzwaniu, jakie sobie narzucili Gdy?scy Eksploratorzy, nasza pomoc by?a kropl? w morzu, ALE zawsze kropl?. Chylimy czo?a przed Ich zapa?em, ktrego czasem ju? nam brakuje........ .

Kto? by powiedzia?, ?e to i tak bez sensu, wi?c po co to robi??. My uwa?amy, ?e bez Takich „szale?cw” rzeczywisto?? by?a by szara i nie do zaakceptowania. Kto wie, mo?e kto? doceni Ich pomys? i prac? i wyeksponuje ten zapomniany obiekt w celach edukacyjnych. Mo?e kto? Ich wykorzysta i powie – fajnie ch?opaki, kawa? roboty odwalili?cie – ale teraz musimy tu magazyn zrobi? dla Pana Henia, na jaki? czas tylko...... . A mo?e kto? pominie ten obiekt w planie zagospodarowania przestrzennego i „myl?c” z pagrkiem zaprojektuje tam wej?cie do nowego Supermarketu..... zasypie i wyrwna pagrek. Cokolwiek si? stanie, spotkali?my wspania?ych ludzi, ktrzy nie bacz?c na potencjalne „bez sensu” b?d? przynajmniej mogli powiedzie? z dum? – „stara?em si?” a by? mo?e, czego Im ?yczymy – „to ja remontowa?em !” ..... .

Z tego miejsca pozdrawiamy ca?? Ekip? Gdy?skich Eksploratorw a Pa?stwa serdecznie zapraszamy na Ich stron? internetow? : http://gkep.glt.pl/

opracowal: Stopczyk
Galeria - zdjęć (4)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków