TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Walczysz kiedy zachodzi konieczno??, bez wzgl?du na nastroje. Nastrj mo?na mie? do przeja?d?ki na koniu, do amorw czy gry na balisecie. Ale nie do walki.
Gurney Halleck   Obrona Wronek

Witajcie. Dnia 4 Czerwca zostali?my zaproszenie do Wronek na obchody ?wi?ta 56 Pu?ku Piechoty. Pu?k ten wchodzi? w sk?ad Armii Pozna? ktry w roku 1939 prbowa? przeciwstawi? si? nacieraj?cym oddzia?om niemieckim.

opracowa?: Damian Tadych

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   Czterej pancerni i pies

"Czterej pancerni i pies – przewodnik po serialu i okolicach”. Pozycja ta niedawno ukaza?a si? na rynku, jeden egzemplarz otrzymali?my wraz z autorsk? dedykacj? – do testw!

opracowa?: Katzo

więcej >>


   Kalisz Pomorski

...W dniu dziecka o godz. 4:00 w Redzie zmontowali?my wspln? ekip? do wyjazdu do Kalisza Pomorskiego. I tak Dzimi z Militarnych , Czy?by z TGRH oraz Buchman z 3 Bastionu Grolman , Jurek z 2MPS i ja ruszyli?my na po?udniowy zachd niezniszczalnym Passatem zintegrowa? si? z pozosta?? cz??ci? Polski.

opracowa?: Stopczyk

6 - zdjęcia>>   więcej >>


   Encyklopedia GdyniGdynia do??czy?a do elitarnego grona miast posiadaj?cych w?asn? encyklopedi?!

opracowal:papox

więcej >>


   Boryszyn 2006

"?o?nierze i dowdcy Armii Czerwonej! D?ugo czekali?my na t? chwil?. Czekali?my tysi?c dni i nocy. Towarzysze! Nasze wojska zbli?aj? si? do granic faszystowskiego zwierza. Przeciwnik nie chce odda? ni pi?dzi swojej ziemi. Nasze zadanie to wdepta? go w t? ziemi? i sko?czy? z faszystowsk? gadzin? na zawsze! Bj b?dzie straszny. 6 maja w bj pjd? najlepsi z nas”

opracowal: Papox

5 - zdjęcia>>   więcej >>


   ZA ?WI?T? SPRAW? – inscenizacja historyczna w Sztumie

11 kwietnia 2006 roku – w 60. rocznic? wymarszu w pole Szwadronw 5. Wile?skiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „?UPASZKI” – Instytut Pami?ci Narodowej Oddzia? Gda?sk oraz ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej zorganizowa?y w Sztumskim Centrum Kultury konferencj? historyczn?, pod honorowym patronatem marsza?ka Senatu Bogdana Borusewicza, pt. „DZIA?ALNO?? PARTYZANTKI ANTYKOMUNISTYCZNEJ NA POMORZU I MAZURACH W 1946 ROKU”...

opracowa?: M. Czy?ewski

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   III urodziny TGRH

Do tej akcji przygotowywali?my si? bardzo starannie. W ko?cu, obchodw okr?g?ej, trzeciej rocznicy istnienia Stowarzyszenia nie mo?na by?o odprawia? byle jak ani byle gdzie. Jako pierwsi na miejsce dotarli zwiadowcy odpowiedzialni za zdobycie i utrzymanie budynku do czasu nadej?cia posi?kw ...

opracowa?: Katzo

8 - zdjęcia>>   więcej >>


   PRZE?AMANIE 1945

"Min??o po?udnie. Godzin? wcze?niej stacj? Virchow min?? w kierunku na Danzig za?adowany amunicj? i innym materia?em wojennym poci?g towarowy. Obsadzaj?cy stacj? ?o?nierze niemieccy stanowi?cy zbieranin? r?nych oddzia?w z niepokojem nas?uchuj? odleg?ych pomrukw przesuwaj?cego si? frontu ... "

opracowa?: Marcin "Laska" Wo?owski

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Zwiezdna Rodzina

Porozumieli?my si? na p?aszczy?nie podobnych zainteresowa? i postanowili?my stworzy? grup? jako legalne Stowarzyszenie posiadaj?ce osobowo?? prawn?. Jako, ?e jest to Stowarzyszenie o swoistym charakterze pragniemy zaznaczy? nasz? odr?bno?? w?rd odtwarzanych historycznych nacji indywidualn? to?samo?ci?. Kolejno: przyj?li?my w?asn? nazw?, napisali?my w?asny Statut i kodeks honorowy, wyrobili?my swoiste wzorce zachowa? wewn?trz-grupowych. Postanowili?my wreszcie, mie? w?asne God?o – symbol wyr?niaj?cy.

opracowal: Micha? Wierzbicki

więcej >>


   Spod Lenino do Berlina

Zapewne my?licie, ?e trafili?cie na przedruk kolejnej ksi??ki z epoki „s?usznej prawdy”, ale nie dajcie si? zmyli?. Ten tytu? jest po prostu szlakiem bojowym cz?owieka, z ktrym by si? spotka? i porozmawia? w dniu 20 stycznia 2006 roku musieli?my pojecha? a? do miejscowo?ci ?wierczyna w wojewdztwie zachodniopomorskim. Na pocz?tku wyprawy mieli?my pewne w?tpliwo?ci i obawy, co do jasno?ci umys?u cz?owieka, ktry przecie? sko?czy? ju? ponad 83 lata ! Jak si? p?niej okaza?o, nasze obawy by?y przedwczesne.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

3 - zdjęcia>>   więcej >>


   ?wierczyna 1945 - 2006

Jest mro?ne lutowe popo?udnie. Razem z plutonem przemierzam jeden z wielu pomorskich wyda? by si? mog?o niezmierzonych lasw. Naszym zadaniem jest zlokalizowanie i zlikwidowanie oddzia?u niemieckiego, ktry wed?ug meldunkw kwateruj? wok? miejscowo?ci ?wierczyna. Po swojej prawej stronie, lekko z przodu s?ysz? pomruk silnika – to nasz motocykl ubezpiecza nasz? praw? flank?. Z lewej mam jak zwykle dziarsk? dru?yn? szturmow?; aby nie straci? z nimi kontaktu, co i rusz musz? kontrolowa? ich poczynania.
Id? w bia?ych kombinezonach, co zdecydowanie nie u?atwia mi roboty- momentami musz? a? przystan?? i wpatrywa? si? w las, aby dostrzec ich przyczajone sylwety, ktre zdradzaj? si? tylko tym, ?e co jaki? czas nierytmicznie si? porusz?.

opracowa?: Wojna

5 - zdjęcia>>   więcej >>


   TGRH znw na srebrnym ekranie

28 grudnia 2005 roku o godzinie 21.50 na TVP1 prezentowany by? film dokumentalny zatytu?owany „Bezpieka - pretorianie komunizmu” wed?ug scenariusza i w re?yserii Bogdana ?oszewskiego, przy realizacji ktrego pomaga?o nasze Stowarzyszenie.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

więcej >>


   Prze?amanie 2005

Jest p?na noc – jednak temperatura jak na t? por? roku jest nad wyraz ?agodna i w?a?nie z tego powodu awangarda 6 Dywizji Piechoty zbli?aj?ca si? do zabudowa? miejscowo?ci ?wierczyna musi zachowa? szczegln? ostro?no?? i orientacj? albowiem przy tak dobrych warunkach pogodowych wrg bez problemu mo?e udaremni? ka?d? prb? rozpoznania kierunku przysz?ego natarcia.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

5 - zdjęcia>>   więcej >>


   Film o masakrze na wybrze?u w grudniu 1970 r.

Na samym pocz?tku listopada do naszego Stowarzyszenia zwrci?o si? Okr?gowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami?ci Narodowej o/ Gda?sk w sprawie udzia?u w realizowanym na ich zlecenie filmie dokumentalnym poruszaj?cym kwesti? masakry dokonanej na robotnikach w grudniu 1970 roku na wybrze?u.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

więcej >>


   Wyk?ady w Gda?skim IPN-ie

W dniu 16 listopada 2005 r. delegacja TGRH wzi??a udzia? w zorganizowanym przez Oddzia?owe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami?ci Narodowej o/Gda?sk wyk?adzie z cyklu „Z materia?w IPN - wyk?ady, dokumenty, ?wiadkowie, filmy”, podczas ktrego omawiano aspekty i podstawy dzia?alno?ci na ziemiach polskich Polskiej Partii Robotniczej oraz jej zbrojnego ramienia – Gwardii Ludowej i p?niej Armii Ludowej.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

2 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków