TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras   Obrona Wronek

Witajcie. Dnia 4 Czerwca zostali?my zaproszenie do Wronek na obchody ?wi?ta 56 Pu?ku Piechoty. Pu?k ten wchodzi? w sk?ad Armii Pozna? ktry w roku 1939 prbowa? przeciwstawi? si? nacieraj?cym oddzia?om niemieckim.

opracowa?: Damian Tadych

4 - zdjęcia>>   więcej >>


   Czterej pancerni i pies

"Czterej pancerni i pies – przewodnik po serialu i okolicach”. Pozycja ta niedawno ukaza?a si? na rynku, jeden egzemplarz otrzymali?my wraz z autorsk? dedykacj? – do testw!

opracowa?: Katzo

więcej >>


   Kalisz Pomorski

...W dniu dziecka o godz. 4:00 w Redzie zmontowali?my wspln? ekip? do wyjazdu do Kalisza Pomorskiego. I tak Dzimi z Militarnych , Czy?by z TGRH oraz Buchman z 3 Bastionu Grolman , Jurek z 2MPS i ja ruszyli?my na po?udniowy zachd niezniszczalnym Passatem zintegrowa? si? z pozosta?? cz??ci? Polski.

opracowa?: Stopczyk

6 - zdjęcia>>   więcej >>


   Encyklopedia GdyniGdynia do??czy?a do elitarnego grona miast posiadaj?cych w?asn? encyklopedi?!

opracowal:papox

więcej >>


   Boryszyn 2006

"?o?nierze i dowdcy Armii Czerwonej! D?ugo czekali?my na t? chwil?. Czekali?my tysi?c dni i nocy. Towarzysze! Nasze wojska zbli?aj? si? do granic faszystowskiego zwierza. Przeciwnik nie chce odda? ni pi?dzi swojej ziemi. Nasze zadanie to wdepta? go w t? ziemi? i sko?czy? z faszystowsk? gadzin? na zawsze! Bj b?dzie straszny. 6 maja w bj pjd? najlepsi z nas”

opracowal: Papox

5 - zdjęcia>>   więcej >>


   ZA ?WI?T? SPRAW? – inscenizacja historyczna w Sztumie

11 kwietnia 2006 roku – w 60. rocznic? wymarszu w pole Szwadronw 5. Wile?skiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „?UPASZKI” – Instytut Pami?ci Narodowej Oddzia? Gda?sk oraz ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej zorganizowa?y w Sztumskim Centrum Kultury konferencj? historyczn?, pod honorowym patronatem marsza?ka Senatu Bogdana Borusewicza, pt. „DZIA?ALNO?? PARTYZANTKI ANTYKOMUNISTYCZNEJ NA POMORZU I MAZURACH W 1946 ROKU”...

opracowa?: M. Czy?ewski

7 - zdjęcia>>   więcej >>


   III urodziny TGRH

Do tej akcji przygotowywali?my si? bardzo starannie. W ko?cu, obchodw okr?g?ej, trzeciej rocznicy istnienia Stowarzyszenia nie mo?na by?o odprawia? byle jak ani byle gdzie. Jako pierwsi na miejsce dotarli zwiadowcy odpowiedzialni za zdobycie i utrzymanie budynku do czasu nadej?cia posi?kw ...

opracowa?: Katzo

8 - zdjęcia>>   więcej >>


   PRZE?AMANIE 1945

"Min??o po?udnie. Godzin? wcze?niej stacj? Virchow min?? w kierunku na Danzig za?adowany amunicj? i innym materia?em wojennym poci?g towarowy. Obsadzaj?cy stacj? ?o?nierze niemieccy stanowi?cy zbieranin? r?nych oddzia?w z niepokojem nas?uchuj? odleg?ych pomrukw przesuwaj?cego si? frontu ... "

opracowa?: Marcin "Laska" Wo?owski

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Zwiezdna Rodzina

Porozumieli?my si? na p?aszczy?nie podobnych zainteresowa? i postanowili?my stworzy? grup? jako legalne Stowarzyszenie posiadaj?ce osobowo?? prawn?. Jako, ?e jest to Stowarzyszenie o swoistym charakterze pragniemy zaznaczy? nasz? odr?bno?? w?rd odtwarzanych historycznych nacji indywidualn? to?samo?ci?. Kolejno: przyj?li?my w?asn? nazw?, napisali?my w?asny Statut i kodeks honorowy, wyrobili?my swoiste wzorce zachowa? wewn?trz-grupowych. Postanowili?my wreszcie, mie? w?asne God?o – symbol wyr?niaj?cy.

opracowal: Micha? Wierzbicki

więcej >>


   Spod Lenino do Berlina

Zapewne my?licie, ?e trafili?cie na przedruk kolejnej ksi??ki z epoki „s?usznej prawdy”, ale nie dajcie si? zmyli?. Ten tytu? jest po prostu szlakiem bojowym cz?owieka, z ktrym by si? spotka? i porozmawia? w dniu 20 stycznia 2006 roku musieli?my pojecha? a? do miejscowo?ci ?wierczyna w wojewdztwie zachodniopomorskim. Na pocz?tku wyprawy mieli?my pewne w?tpliwo?ci i obawy, co do jasno?ci umys?u cz?owieka, ktry przecie? sko?czy? ju? ponad 83 lata ! Jak si? p?niej okaza?o, nasze obawy by?y przedwczesne.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

3 - zdjęcia>>   więcej >>


   ?wierczyna 1945 - 2006

Jest mro?ne lutowe popo?udnie. Razem z plutonem przemierzam jeden z wielu pomorskich wyda? by si? mog?o niezmierzonych lasw. Naszym zadaniem jest zlokalizowanie i zlikwidowanie oddzia?u niemieckiego, ktry wed?ug meldunkw kwateruj? wok? miejscowo?ci ?wierczyna. Po swojej prawej stronie, lekko z przodu s?ysz? pomruk silnika – to nasz motocykl ubezpiecza nasz? praw? flank?. Z lewej mam jak zwykle dziarsk? dru?yn? szturmow?; aby nie straci? z nimi kontaktu, co i rusz musz? kontrolowa? ich poczynania.
Id? w bia?ych kombinezonach, co zdecydowanie nie u?atwia mi roboty- momentami musz? a? przystan?? i wpatrywa? si? w las, aby dostrzec ich przyczajone sylwety, ktre zdradzaj? si? tylko tym, ?e co jaki? czas nierytmicznie si? porusz?.

opracowa?: Wojna

5 - zdjęcia>>   więcej >>


   TGRH znw na srebrnym ekranie

28 grudnia 2005 roku o godzinie 21.50 na TVP1 prezentowany by? film dokumentalny zatytu?owany „Bezpieka - pretorianie komunizmu” wed?ug scenariusza i w re?yserii Bogdana ?oszewskiego, przy realizacji ktrego pomaga?o nasze Stowarzyszenie.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

więcej >>


   Prze?amanie 2005

Jest p?na noc – jednak temperatura jak na t? por? roku jest nad wyraz ?agodna i w?a?nie z tego powodu awangarda 6 Dywizji Piechoty zbli?aj?ca si? do zabudowa? miejscowo?ci ?wierczyna musi zachowa? szczegln? ostro?no?? i orientacj? albowiem przy tak dobrych warunkach pogodowych wrg bez problemu mo?e udaremni? ka?d? prb? rozpoznania kierunku przysz?ego natarcia.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

5 - zdjęcia>>   więcej >>


   Film o masakrze na wybrze?u w grudniu 1970 r.

Na samym pocz?tku listopada do naszego Stowarzyszenia zwrci?o si? Okr?gowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami?ci Narodowej o/ Gda?sk w sprawie udzia?u w realizowanym na ich zlecenie filmie dokumentalnym poruszaj?cym kwesti? masakry dokonanej na robotnikach w grudniu 1970 roku na wybrze?u.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

więcej >>


   Wyk?ady w Gda?skim IPN-ie

W dniu 16 listopada 2005 r. delegacja TGRH wzi??a udzia? w zorganizowanym przez Oddzia?owe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami?ci Narodowej o/Gda?sk wyk?adzie z cyklu „Z materia?w IPN - wyk?ady, dokumenty, ?wiadkowie, filmy”, podczas ktrego omawiano aspekty i podstawy dzia?alno?ci na ziemiach polskich Polskiej Partii Robotniczej oraz jej zbrojnego ramienia – Gwardii Ludowej i p?niej Armii Ludowej.

opracowa?: ojciec prowadz?cy

2 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków