TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras   VII URODINY TGRH

...7 lat w s?u?bie ludzko?ci to niew?tpliwie ogromna nobilitacja ale rwnie? ogromne wyzwanie jakie staje dzi? przed naszym Stowarzyszeniem. Mo?na powiedzie? przecie? , ?e praktycznie wszystko ju? widzieli?my, wszystkiego sprbowali?my ale by?oby to tak samo niem?dre stwierdzenie jak i niebezpieczne ...

opracowa?: Papox

23 - zdjęcia>>   więcej >>


   XVIII Fina? WO?P

10 Stycznia 2010 mieli?my okazje po raz drugi w??czy? si? w akcj? na rzecz WO?P. Jednak w odr?nieniu do roku poprzedniego nasze stowarzyszenie uczestniczy?o w a? trzech zbirkach...

opracowa?: Malina

13 - zdjęcia>>   więcej >>


   Parada Niepodleg?o?ci - Warszawa 2009

Na pocz?tku pa?dziernika br. TGRH zosta?a po raz kolejny zaproszona przez sto?eczne w?adze na Defilad? z okazji Dnia Niepodleg?o?ci do Warszawy. Po krtkich, acz burzliwych obradach na forum naszego Stowarzyszenia, zapad?a w ko?cu decyzja: „Jedziemy do Stolicy!”...

opracowali: Agnieszka i Filip

20 - zdjęcia>>   więcej >>


   91 Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Po kilku szybkich telefonach mamy za?atwiony transport na miejsce zbirki (przyjecha? po nas Ma?y). Szybki podpis listy obecno?ci, odebranie identyfikatorw i mo?na pobiera? mundury oraz wyposa?enie ...

opracowa?: Horhe

więcej >>


   Westerplatte bli?ej dzieci

9 listopada 2009 trzech cz?onkw naszego Stowarzyszenia mia?o okazje wzi?? udzia? w niecodziennym wydarzeniu. Ot? na zaproszenie kole?anki Anny Rogowskiej z Muzeum Drugiej Wojny ?wiatowej w Gda?sku, uczestniczyli?my w pilota?owej akcji edukacyjnej o nazwie „Westerplatte bli?ej dzieci”...

opracowa?: Malina

14 - zdjęcia>>   więcej >>


   Parszczyce 2009

W pierwszy weekend lipca br. po raz drugi terenem starej ?wirowni w Parszczycach nieopodal Krokowej na Kaszubach zaw?adn?li entuzja?ci militariw oraz ?ywej historii. Na go?ci czeka czytelnie wytyczony parking. Jest gdzie usi???. Jest gdzie si? posili?. Nad ca?o?ci? czuwa dobrze zorganizowana obs?uga. Jednak uwag? zwiedzaj?cych skupia szczyt nieodleg?ego wzgrza gdzie usadowi?y si? zaproszone grupy rekonstrukcyjne ...

opracowa?: Katzo

9 - zdjęcia>>   więcej >>


   Rajd ?ladami ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej

28 sierpnia 2009 r. msz? ?wi?t? o godz. 19:00 rozpocz?to Rajd ?ladami ?o?nierzy 5 Wile?skiej Brygady Armii Krajowej na terenie Puszczy Bia?owieskiej. G?wnym za?o?eniem rajdu by?o przedstawienie m?odemu pokoleniu postaci, ktre o niepodleg?? Polsk? walczy?y w Puszczy Bia?owieskiej i tym samym zwrcenie uwagi na pami?? o prawdziwej historii...

opracowali: Agnieszka i Krzysiek

18 - zdjęcia>>   więcej >>


   Powstanie Warszawskie '09

S?o?ce leniwie wsta?o nad po?onin?. Delikatne promyki nie?mia?o wdar?y si? do pokoju hotelowego. Kiedy wsta?em odnios?em wra?enie ?e po u?pionej jeszcze Wetlinie wci?? niesie si? echo znanego w gronie „wtajemniczonych” okrzyku „OGIE? !!!”...

opracowa?: Malina

25 - zdjęcia>>   więcej >>


   Piknik historyczny w Warszawie

Na poczt? TGRH otrzymujemy r?ne zaproszenia, powa?ne, mniej powa?ne i zupe?nie abstrakcyjne. Zaproszenie, ktre wp?yn??o na pocz?tku kwietnia, wygl?da?o niepozornie, ot, piknik historyczny w Warszawie. Wyst?powaliby?my jako Brygada Wile?ska, czyli w naszym temacie, warunki ok. Pad?a decyzja – Jedziemy!

opracowa?: Iwan

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   Tajemnice Kopal? w Pile - II Noc z archeologi? i histori? regionu

... nadszed? ten d?ugo wyczekiwany dzie?. Rok temu po jak?e pami?tnej ulewie podczas pierwszej inscenizacji w Pile ?egnali?my si? z Wojtkiem Weyna s?owami „zobaczymy si? za rok, i to w jeszcze wi?kszym gronie”. I tak te? si? sta?o ...

opracowa?: Pawe?

10 - zdjęcia>>   więcej >>


   VII Rajd ?upaszki - Lubichowo

Min?? rok od napisania tych s?w ko?cz?cych relacj? z VI rajdu szlakiem walk ?o?nierzy mjr "?upaszki". VII edycja Rajdu tak?e przesz?a ju? do historii. Tym razem na miejsce koncentracji TGRH zosta?a wybrana miejscowo?? Lubichowo ...

Opracowa?: Kugel

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   Z archiwum IPN 'Rajd Majora ?upaszki'

Historia „?o?nierzy Wykl?tych” to jedna z najmniej znanych kart wsp?czesnej historii. Przez lata prze?ladowani, oskar?ani o wsp?prace z niemieckim okupantem zmuszeni byli ukrywa? swoje „wojenne zas?ugi”. Nie rzadko wi?zieni przez d?ugie lata dla wczesnej w?adzy ludowej byli „bandytami”. Niestety wielu nie dane by?o do?y? wolnej ojczyzny o ktr? tak zawzi?cie walczyli...

Opracowa?: Malina

8 - zdjęcia>>   więcej >>


   VI URODZINY TGRH

By? ponury wieczr 29 grudnia 2008 roku, gdy ?o?yniak na klawiaturze swojego kompa wystuka? brzemienne s?owa „Sekcja zachd sk?ada propozycj? zorganizowania urodzin na naszych ziemiach.” Informacja ta zelektryzowa?a niewielk? spo?eczno?? TGRH...

opracowa?: Katzo

16 - zdjęcia>>   więcej >>


   Stalingrad - Przemy?l 2009

Cisz? poranka rozdziera?y pojedyncze strza?y. Nad ziemi? przesuwa? si? zdaj?cy si? nie mie? ko?ca tuman mg?y i dymu, w ktrym czu?o si? odr ?mierci i tl?cego si? zbo?a. Ju? 3 miesi?c trwa?a najbardziej przera?aj?ca bitwa w historii ?wiata ...

opracowa?: Laska

13 - zdjęcia>>   więcej >>


   Шнейдемюль 14-02-1945

9-2-1945 przybywaj? oddzia?y naszej 47 armii pod Шнейдемюль spotka?em paru znajomych, po wytyczeniu miejsca odpoczynku i wydaniu prowiantu przywita?em towarzyszy broni . Ja wraz z Towarzyszami oblegamy Шнейдемюль od 28 stycznia. Co jaki? czas dochodz? posi?ki...

Opracowa?: Bwerk45

7 - zdjęcia>>   więcej >>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków