TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderPatki mundurowe wojsk NKWD

W zwi?zku ze zmianami mundurowymi, ktre w znacznym stopniu przemieni?y dotychczasowy wygl?d ko?nierza - z ?amanego wyk?adanego sta? si? stjk?, wskutek czego patki mog?y by? noszone jedynie na ko?nierzu szynela oraz na ko?nierzu munduru galowego.
Patki na ko?nierzu szynela uzyska?y kszta?t wyd?u?onego rombu a obszyte by?y z trzech stron wypustk? koloru odpowiedniego dla rodzaju s?u?b a w swej grnej cz??ci posiada?y naszyty du?y guzik mundurowy.


Szeregowi i podoficerowie


POLOWE: wykonane z sukna koloru oglnowojskowego obszyte wypustk? koloru np. dla wojsk pogranicznych koloru zielonego a dla wewn?trznych ciemnoczerwon? z kolei guziki pokryte farb? ochronn?.
S?U?BOWE: wykonane z ciemnoczerwonego sukna obszyte chabrow? wypustk? (wojska wewn?trzne) oraz zielone z malinow? wypustk? guzik w tym przypadku by? koloru z?otego.


Oficerowie


POLOWE: wykonane z sukna koloru oglnowosjkowego obszyte wypustk? w kolorze wypustki pagonw, czyli chabrow? lub zielon?, patki zwie?czone guzikiem w kolorze ochronnym. S?U?BOWE: wykonane w kolorze chabrowej z b??kitn? wypustk? (wojska wewn?trzne) lub zielone z jasnozielon? wypustk? (wojska pograniczne). Z kolei guziki wykonane w kolorze z?otym a dla oficerw s?u?b w kolorze srebrnym. Genera?owie POLOWE:szyte z sukna w kolorze oglnowojskowym obszyte haftowana wypustk? - dla wojsk NKWD oraz komisarzy Bezpiecze?stwa Pa?stwowego srebrna nici?. Guzik jak dla genera?w z herbem ZSSR rwnie? w kolorze ochronnym. S?U?BOWE: odpowiednio dla wojsk NKWD oraz s?u?b w kolorze zielonym lub chabrowym z tym, ?e kolor haftowanej wok? patki wypustki (srebrny lub z?oty) uzale?niony by? od przydzia?u s?u?bowego podobnie sytuacja ma si? z guzikiem - jego kolorystyka by?a rwnie? uzale?niona od przydzia?u s?u?bowego (srebrny lub z?oty)

damian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków