TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
W jedno?ci si?a.
PerianderPoszanowanie Pa?stwa - W?adys?aw Dobrowolski ZSPK


W czerwcu 2006 roku W??dys?aw Dobrowolski – Przewodnicz?cy Porozumienia Niepodleg?o?ciowych Zwi?zkw Kombatanckich – zosta? wyznaczony do przyj?cia wizyty Zwi?zku Du?skich Weteranw Walki o Wolno?? ( FRIHEDSKAMPENS VETERANER ). Maj?c na uwadze, ?e na Pomorzu jedynym reprezentatywnym miejscem – symbolem a jednocze?nie Pomnikiem Historii – jest Westerplatte Pan Dobrowolski postanowi? opracowa? folder, ktry w wojskowym skrcie przybli?y go?ciom kilka wybranych przyk?adw zaci?tych walk Polakw w 1939 roku. Folder zosta? opracowany w j?zyku niemieckim i wr?czony Du?skim Go?ciom wraz z okoliczno?ciowymi zegarkami.


Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych ma zaszczyt zaprezentowa? Opracowanie Pana Dobrowolskiego, ktry przekaza? Je na nasze r?ce i wyrazi? zgod? na jego publikacj? – pierwsz? w Polsce.

Poszanowanie Pa?stwa.pdf

damian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków